تبلیغات
دزفول قهرمان، پایتخت مقاومت ایران...... - نامه ۲۵ نهج البلاغه
تاریخ : دوشنبه بیست و هشتم بهمن 1392 | 08:36 بعد از ظهر | نویسنده : سید مجتبی صائبی نیا
نامه 025-به مامور جمع آوری مالیات 
اخلاق اجتماعی كارگزاران اقتصادی 
با ترس از خدایی كه یكتاست و همتایی ندارد، حركت كن، در سر راه هیچ مسلمانی را نترسان، یا با زور از زمین او نگذر، و افزون تر از حقوق الهی از او مگیر، هرگاه به آبادی رسیدی، در كنار آب فرود آی، و وارد خانه كسی مشو، سپس با آرامش و وقار به سوی آنان حركت كن، تا در میانشان قرارگیری، به آنها سلام كن، و در سلام و تعارف و مهربانی كوتاهی نكن. سپس می گویی: (ای بندگان خدا، مرا ولی خدا و جانشین او به سوی شما فرستاده، تا حق خدا را كه در اموال شماست تحویل گیرم، آیا در اموال شما حقی است كه به نماینده او بپردازید؟) اگر كسی گفت: نه، دیگر به او مراجعه نكن، و اگر كسی پاسخ داد: آری، همراهش برو، بدون آنكه او را بترسانی، یا تهدید كنی، یا به كار مشكلی وادار سازی، هر چه از طلا و نقره به تو رساند بردار، و اگر دارای گوسفند یا شتر بود، بدون اجازه اش داخل مشو، كه اكثر اموال از آن اوست. آنگاه كه داخل شدی مانند اشخاص سلطه گر، و سختگیر رفتار نكن، حیوانی را رم مده، و هراسان مكن، و دامدار را مرنجان، حیوانات را به دو دسته تقسیم كن و صاحبش را اجازه ده كه خود انتخاب كند، پس از انتخاب اعتراض نكن، سپس باقیمانده را به دو دسته تقسیم كن و صاحبش را اجازه ده كه خود انتخاب كند و بر انتخاب او خرده مگیر، به همین گونه رفتار كن تا باقیمانده، حق خداوند باشد. اگر دامدار از این تقسیم و انتخاب پشیمان است، و از تو درخواست گزینش دوباره دارد همراهی كن، پس حیوانات را درهم كن، و به دو دسته تقسیم نما همانند آغاز كار، تا حق خدا را از آن برگیری و در تحویل گرفتن حیوانات، حیوان پیر و دست و پا شكسته، بیمار و معیوب را به عنوان زكات نپذیر، و به فردی كه اطمینان نداری، و نسبت به اموال مسلمین دلسوز نیست، مسپار. تا آن را به پیشوای مسلمین رسانده، در میان آنها تقسیم گردد.
حمایت از حقوق حیوانات 
در رساندن حیوانات آن را به دست چوپانی كه خیرخواه و مهربان، امین و حافظ، كه نه سختگیر باشد و نه ستمكار، نه تند براند و نه حیوانات را خسته كند، بسپار، سپس آنچه از بیت المال جمع آوری شد برای ما بفرست، تا در نیازهایی كه خدا اجازه فرمود مصرف كنیم، هرگاه حیوانات را به دست فردی امین سپردی، به او سفارش كن تا: (بین شتر و نوزادش جدایی نیفكند، و شیر آن را ندوشد تا به بچه اش زیانی وارد نشود، در سوار شدن بر شتران عدالت را رعایت كند، و مراعات حال شتر خسته یا زخمی را كه سواری دادن برای او سخت است بنماید، آنها را در سر راه به درون آب ببرید، و از جاده هائی كه دو طرف آن علفزار است به جاده بی علف نكشاند و هر چندگاه شتران را مهلت دهد تا استراحت كنند و هرگاه به آب و علفزار رسید، فرصت دهد تا علف بخورند و آب بنوشند.) تا آنگاه كه به اذن خدا بر ما وارد شوند، فربه و سرحال، نه خسته و كوفته، كه آنها را بر اساس رهنمود قرآن، و سنت پیامبر (ص) تقسیم نماییم، عمل به دستورات یادشده مایه بزرگی پاداش و هدایت تو خواهد شد. انشاءالله.  • اسپرت
  • زمستانه
  • کارت شارژ همراه اول