تبلیغات
دزفول قهرمان، پایتخت مقاومت ایران...... - امام علی علیه السلام و دانش ریاضیات
تاریخ : دوشنبه سوم آذر 1393 | 06:56 بعد از ظهر | نویسنده : سید مجتبی صائبی نیا

دو نـفـر مـرد، یـكـی سـه قـرص نـان و دیـگری پنج قرص نان در سفره گذاشتند و شروع به خوردن آن نمودند. در این حال شخصی سومی آمد و چون گرسنه بود با اجازه آنها در خوردن آن هشت قرص نان شركت نمود. بعد از خوردن ، مرد سوم كه از نان آن دو نفر خورده بود، برای اینكه تحمیلی به صاحبان نان نـشـود هـشـت درهـم پول به آن دو نفر داد و رفت. مردی كه پنج نان داشت ، پنج درهم برداشت و سـه درهـم آن را نـیـز به مرد دیگر داد. ولی آن مرد ناراحت شد و اختلافشان شدت گرفت ، نزد حـضـرت عـلی (ع) رفـتـنـد. عـلی (ع) فـرمـود: بـا هم سازش كنید، برای چیزی بی اهمیت لجاجت ننمایید. اما آن دو مرد گفتند كه باید حق آشكار شود. حـضـرت عـلی (ع) فـرمـودند: از این هشت درهم ، هفت درهم برای صاحب پنج قرص نان و یك درهم برای صاحب سه قرص نان ، همه تعجب كردند!! حـضـرت عـلی (ع) فـرمـودند: سه نفر هشت قرص نان خورده اند، یكی از آنها بابت بهای ثلث آن هـشـت قـرص نـان هـشـت درهـم داده اسـت. با محاسبه سهم دو نفر دیگر، بهای تمام نان ها بیست و چهار درهـم مـی شود. (24 =3*8) و در نتیجه بهای هر قرص نان سه درهم می شود. آن كه پنج قرص نان داشته (15=3*5)، بهای نان او پانزده درهم می شود كه به اندازه هـشـت درهـم خودش خورده و هـفـت درهـم طـلب كار است. آنكه سه قرص نان داشته (9=3*3)، بهای نان او، نه درهم می شود كه به اندازه هشت درهم خودش خورده و یك درهم نیز طلبكار است.  • اسپرت
  • زمستانه
  • کارت شارژ همراه اول